Image
Image
Image

Трета международна партньорска среща в Солун Гърция 22 - 23.09.2022

Втора международна партньорска среща в Палермо Италия 30 - 31.05.2022

На 30 и 31 май в Палермо се проведе партньорска среща, на която участваха представители на всички организации. Срещата имаше за цел да се отчете направеното до момента, да се обсъдят проблеми в изпълнението, да се дискутират актуални въпроси от административен характер и относно подготовката и изпълнението на предстоящото обучение за предприемачи.
Имаше време и за емоции, за разглеждането на красивия град Палермо, за свободно общуване между участниците от Полша, Украйна, Гърция, Италия и България.
Следващата партньорска среща ще бъде на 22 септември в Солун. До тогава трябва да са проведени всички обучения.

/Програма/

Първа международна партньорска среща - оналйн ZOOM 07.12.2021