Проект MESAP

Проектът MESAP се приближава към своята "втора“  транснационална среща 
в Лондон, Великобритания на 29 и 30 юли 2016 г.  Основната цел на срещата 

ще бъде:

§ актуализация на дейностите на  партньорите
§ развитие на проекта досега

§ преглед на интелектуалните Резултати
§ Успешното  обучение на младежки представители от България, Англия и 
Турция на тема: Предприемчиви младежки практики – пилотно обучение за 
младежи в Адана, Турция през януари 2016
§ Доставка на местни умения по проекта Enterprise умения и социално 
действие 
във всяка страна партньор
§ Подготовка за цифровизация на Enterprise младежки обмен в обществен 
център с международно участие на представители от Турция, Англия и 
България, 
в София, от 6-ти до 12-ти септември 2016 г.

Прочети още: 29 - 30 юли 2016

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Лидерство 2014

Лидерство 2014

Конференции

Февруари 2012

Ноември 2011

Септември 2011

Межд. сътрудничество

Межд. сътрудничество

Видео