СЪБИТИЯ

Dear Valentin,

First of all, let me express my gratitude to you and the city of  SOFIA for your enthusiastic participation in the project VIVA  EUROPA 2011 JUNE 13TH, integrated within the European Year of  Volunteering. One more year, the event has been a success, so it has  been expressed by the participating cities, organizers and general  public that have taken part in this major cultural initiative.

After collecting the relevant information from the partner cities, we completed a report about the outcome of the event, mainly containing  photographs, local promotion and media coverage across Europe.

This summary can be found online from 2 August in our web page www.vivaeuropa.eu ("Report Viva Europa 2011").

Please, do not hesitate to contact us for any additional information.

With best regards,

Cristina

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите." style="color: #0000ff; text-decoration: none;">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

VIVA EUROPA 2011 JUNE 13TH
Project Coordination
PATROCINI DE LES ARTS
Pascual y Genis, 19 - 46002 Valencia (Spain)

Tel./Fax: +34-963 515 705
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите." style="color: #0000ff; text-decoration: none;">Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.vivaeuropa.eu

“НАМАЛЯВАНЕНА  КОРУПЦИОННИТЕ  РИСКОВЕ  В  УПРАВЛЕНИЕТО
НА ПРОЕКТИ  СЪС  СРЕДСТВА  ОТ  ЕС” 
в гр. Черноморец

1  юли  2011 г.

/Програма/

Македонско-български семинар

ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Европейският град – европейски проекти и лобиране в гр. Скопие
24  юни  2011 г.

/Програма/

Националната Асоциация на Общинските Служители в България и фондация Ханс Зайдел имат удоволствието да Ви поканят на обществено - политически форум.

"Лобирането пред европейските институции"

29 април 2011

/Програма/

/Презентация на Том Антонисен/

/Аудио изказвания/

Националната Асоциация на Общинските Служители в България и фондация Ханс Зайдел имат удоволствието да Ви поканят на обществено - политически форум.

"Лобирането пред европейските институции"

21 февруари /понеделник/ 2011

/За повече информация/

Всички изказвания 
(АУДИО)

По покана на Съвета на Европа, председателят на УС на НАОСБ беше официален гост на тридневното обучение в Истанбул, което е част от трите модула по програмата "Лидерство на местната власт" на Съвета на Европа. При тази първа среща между представители на двете организации се обсъдиха възможностите за партньорство през 2011 година.

/Програма/

/Презентация/

Националната асоциация на общинските служители в  България, съвместно с Посолството на Кралство Нидерландия в България и Фондация  Ханс Зайдел, организират за пета поредна година международна конференция  "Европейският град - градоустройство и архитектура, сигурност и финанси" на 16 и  17 септември 2010 г.  в София

/Програма/

На 15 септември 2010 г. от  19.00 часа в зала 6 на Националния дворец на културата в София ще се представи книгата на холандския професор от университета Еразмус в Ротердам г-н Ринус ван Шенделен. НАОСБ притежава авторските права за издаването на книгата "Повече Макиавели в Брюксел. Изкуството да се лобира" на български език. Председателят на УС на НАОСБ г-н Валентин Лазаров и посланикът на Кралство Нидерландия в България Н.Пр. Карел ван Кестерен ще бъдат домакини на събитието, на което ще вземе участие и авторът на книгата.

/Покана/

Председателят на УС на НАОСБ обяви създаването на обучителна академия за изборни длъжности и експерти от общините. Това стана по време на международния семинар на тема "Превенция и противодействие на корупцията", който се проведе на 11 и 12 юни 2010 г. в к.к. Слънчев бряг. Първото заседание на Академичния съвет, в който влизат представители от Германия, Холандия, Белгия, Испания и България ще се проведе на 15 септември в София по време на петата годишна международна конференция на асоциацията.

Два дни представители от Холандия, Испания и България дискутираха за етапите и процеса на децентрализация у нас. Заместник-министрите на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството и на транспорта и информационните технологии представиха визията на своите министерства и изслушата предложенията, направени от кметове и представители на местната власт.

/Програма/

Зам. Министър на Вътрешните Работи г-н Павлин Димитров :

Децентрализацията е процес, в който държавните органи прехвърлят ресурси, правомощия към Общината с цел укрепвнае на местното самоуправление. С промените на Закона за Вътрешните работи в края на 2009г. е възможно да се изграждат звена „Общинска полиция”  - за опазване на общесвения ред, опазване на обекти, осъщесвяване на контролна и административно-наказателна дейност на органите на местно самоуправление към Общините. Контролът се осъществява от областните дирекции и районните управления.  Създаден е проект, който вече е факт за професионална подготовка на служителите от общинската полиция.  Стремежът е да се изведат приоритетите на полицейската работа от особеностите на отделните населени места, според  специфичните нужди на отделните общности. „Уважение и Доверие са ценностите  върху които искаме да изградим новия общесвен образ на българския полицай.”

Г-жа Кармен Гонсалес де Амесуа (заместник- ръководител на мисията на Кралсво Испания в България)

Важни са структурната децентрализация , фискалната , политическата , ресурсната, териториялната. Едва ли има такава държава, която не е положила усилие за укрепване на местното самоуправление и да поставя този въпрос като най-важен от дневния си ред.

Пример : Статистика отчетена на Международно ниво : Великобритания, САЩ и Япония се наблюдава следната тенденция : По-ниски съотношения държавни разходи към БВП в сравнение с други развити държави, при които делът на местните власти в разходите на държавата намаляват...

Общо казано : Неолибералните държави (като Великобритания, Щатите и Япония)  или по-точно техния модел се характеризира с праватизация и централизация, докато държавите в които  се обръща голямо внимание върху благосъстоянието на населението отбелязват друга тенденция – Неправатизация и децентрализация.

Докато общите държавни разходи във всяка държава се увеличиха , тенденцията във фискалната децентрализация е точно обратна в държави в които се обръща голямо внимание върху благосъстоянието на населението със изключение на Германия, Испания и Канада . Под натиск на фискалния дефицит, който е създаден от нарастването на разходите в публичния сектор изразен във влошеният баланс, европейските държави бяха принудени да фокусират разходите в публичния сектор и да идентифицират по-ефективен и по-интензивен начин за разпределение на финансовите ресурси.

Стратегическите приоритети могат да бъдат отнесени към т.нар „академични функции” на правителството, например : Стабилизация, разпределяне и други публично-административни цели, които имат възможноста да бъдат базирани върху конкретен дневен ред съгласно изискванията на Лисабонската стратегия за ръст и по-високо ниво на заетост. Лисабонската стратегия и неиният дневен ред е разкрила важността от сключване на кохезионната политика.

Преди всичко, регионалната политика е солидарност: създадена е да осигурява помощ на ниво Общност, за да могат най-изостаналите региони да се справят с недостатъците си. Кохезионната политика е с изключителна важност за да могат да се концентрират повече ресурси върху  по-малко на брой области, но с по-голямо въздействие и с по-високо ниво на ефективност.

В Испания има една структура, която се базира на т.нар . „автономни регйони”  . Испания, когато се присъедини към ЕС също така не разполагаше с достатъчно ноу-хау по отношение на децентрализацията и на възможностите за усвояване на средствата по линия на ЕС. Впоследствие обаче, това се промени и се получиха следните резултати : Регионите на Испания, които бяха по-бедни успяха да се възползват по един много добър начин от средствата които бяха предложени по линия на ЕС и значително да подобрят икономическото и социално положение върху територията, която администрират.

 

Г-н Мартайн Елхерсма (Заместник- посланика на Кралство Нидерландия в България )

... Бих искал да кажа , че Холандия и България са си сътрудничили в социалния сектор в продължение на 15 години . В Холандия имаме доста богат опит точно в това отношение – децентрализацията по отношение на социалните въпроси и много правомощия са били делигирани в това отношение още през 2007г. чрез един специален закон за Подпомагане на учстието на обществото.  Ето и някои от постиженията ни и някои от предизвикателствата пред нас в момента : оказа се , че в действителност общините имат по-голямо възможност да се погрижат за нуждите на своите граждани , но за това трябва да бъдат изпълнени няколко предварителни условия :

Първо : Общините трябва да разполагат със съответния експертен опит. Трябва да разполагат с необходимите кадри за да могат да изпънят тези задачи , да ги изпълнят добре.

Второ: Трябва много добре да планират , и то достатъчно предварително , за това , което искат да реализират впоследствие . Всяка Община има такъв план за прилагане на политиката в социалната област и предоставянето на социални услуги на своите граждани . По време на етапа на планиране Общините си сътрудничат ( учат се взаимно една от друга)  и прилагат политиките заедно .

Наблюдава се един интересен процес в Холандия ,т.нар. процес на „агрегатиране” или  на  „окруптяване”, тъй като се оказа, че някои от по-малките  общини не разполагат с достатъчно капацитет за прилагане на тези политики и извличат максимални ползи от тях. Поради тази причина Общините си сътрудничат, те се „сливат „  за изпълнение на една или друга политика и свързаните с нея задачи и в момента се оказва следното :

-има установен минимален брой жители в една  Община , които представляват предварителното условие (предпоставката ) за  ефективно изпълнение на задачите от страна на тази Община. И този минимален брой жители в момента е 5 пъти по –висок отколкото е бил броя на тези жители които са били необходими за прилагане на съответните политики през 1980г и първите години след това...

На Общините в България им е делигирана отговорността да разработят социални услуги в съответсвие с местните потребности. Те обаче не разполагат с необходимите средства, включително и финансови, за да реалиаират тази задача и се оказва следното, че в много случаи те продължават да се движат постарому поради липса на тези много важни ресурси. Резултата е следния : че те не могат да отговорят на потребностите на клиентите така както е замислено съгласно дизайна на тази програма и също така се опитват да компенсират този недостиг, но не винаги това е възможно. Особено по отношение на системата с която се оказват грижи за младите граждани на Република България , които живеят към съответната Община.

Оказа се следното , че недовършения процес на децентрализация води до следното: все още много голям брой деца живеят в институции. Все още не е постигната деинституционализацията на тези деца.

Една истинска децентрализация може да доведе до големи ползи. Тъй като Общините са тези които стоят най- близко до гражданите , те се явяват в най-добрата позиция да видят какви са точно техните потребности. Още повече, че това което те могат да предложат може да бъде изключително ефективно от гледна точка на разходите, но и от други гледни точки.

„Искам да продължа и да завърша със следното : бих бил много горд да продължим българо-холандското сътрудничество в тази област, да дадем своя принос към развитието на тези процеси в България и да можем да помогнем на България да постигне стандартите за предоставяне на социални услуги , които се изискват по линия на ЕС. Тук бих искал да кажа още нещо ... че предизвикателсвото е всъщност ваше! Вие сте тези които трябва да направите дизайна на тези планове и да ги прилагате впоследствие. „

Нещо,  което се отнася за Холандия и което се отнася и за България е , че децентрализацията наистина работи, защото Общините са тези които са много изобретателни, те могат много добре да се възползват от ресурси ако такива им бъдат предоставени ... Дори могат да надминат очакванията които централната власт има към тях по отношение на тези процеси.

Международен семинар на тема : "Сътрудничество между България и Македония в двустранни проекти" - 29 март 2010 г. в Парк хотел Пирин гр. Сандански. Участници ще бъдат кметове от България и Македония, представители на централната власт на двете страни и на неправителствени организации.

/Програма/

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Лидерство 2014

Лидерство 2014

Конференции

Февруари 2012

Ноември 2011

Септември 2011

Межд. сътрудничество

Межд. сътрудничество

Видео