АРХИВ URBACT

АНТИКРИЗИСНИ МЕРКИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО

 

Правителството на Република България прие 60 антикризисни мерки, с които цели да противодейства на икономическата криза в страната. Тези мерки най-общо могат да се обединят в три групи : в социалната сфера, подпомагащи бизнеса и поддържащи нисък бюджетен дефицит.

Активна страна в преговорите с правителството бяха двата големи синдиката в България. Ето защо прави впечатление значимият брой мерки, подкрепящи социалната област. На първо място се откроява решението да се отпуснат допълнително 142 милиона лева за тази година за социални помощи за майките с деца и за хората с увреждания.

Друга категория засегнати от икономическата криза в страната са хората останали без работа. Едната мярка, която се отнася до тях е увеличение на обезщетението при безработица чрез определянето на нивото на обезщетение на 60 % от осигурителния доход преди загубата на работа. Втора мярка е увеличаването на еднократните обезщетения за персонала от 720 лева на 1000 лева, изплащани при фалит и несъстоятелност на предприятията. Трета мярка е намаляването от 75 дни на 30 дни срокът за изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност в случаите на освобождаване от работа.

Бяха договорени и пакет от мерки, които целят запазването на заетостта в предприятията чрез въвеждането на гъвкаво и намалено работно време, чрез субсидирана заетост в размер на 10 милиона лева в районите с висока безработица, чрез зачитането на трудов стаж, когато работникът е излязъл в неплатен отпуск по икономически причини. В подкрепа на финансовата дисциплина на предприятията и за защита на работниците се сключват анекси по подписани договори между държавата и изпълнителите на обществени поръчки, които се задължават след получаването на финансови средства от страна на възложителя на поръчката, незабавно да изплатят забавените работни заплати и осигуровки.

 

ЗЕЛЕНАСОФИЯ

 

Под това мото започнаха едновременно три проекта в столицата на България. Те са свързани с възстановяването на парковите площи в града, със засаждането на цветя около домовете и със създаването на цветни градини около централните булеварди. От няколко години е практиката, определени зелени площи в центъра на София да се поддържат от фирми и банки под формата на дарение в полза на общината. Тази възможност се прилага за малки паркове и градини. Големите паркови площи, както е Западният парк ще бъдат отдавани на концесия. Това е част от програмата на главния архитект на София г-н Петър Диков. Неговата идея е фирмите да поддържат и облагородяват зелените площи като им бъде разрешено да изградят увеселителен център, кортове за тенис, места за пикник и няколко търговски заведения. Срокът на концесията ще бъде между 15 и 25 години.

Част от общата програма за Зелена София е и отварянето за гражданите и гостите на града на парка на Военната академия. Той е разположен на площ около 70 дка. През месец май отваря врати за посетителите. Непосредствено до този парк е разположен Военноисторическият музей, част от чиито експонати са на открито и ще бъдат допълнителна атракция за посетителите на парка.

В София има 417 парка и градини, като главният архитект на общината предвижда зелената система да се увеличи с нови 2 000 хектара, като на жител да има 27 кв.м зеленина.

 

ЦВЕТНИГРАДИНИ

 

В София стартира проект на Националния образователен алианс и община София за облагородяване на междублоковите пространства. Осигурените средства са в размер на 120 000 долара ище се отпускат на съвет на собствениците на жилища. През тази година пилотно са определени само три от общо 24 района на София. Те включват крайни квартали, които граничат с централните райони и по предварителен анализ имат голям брой зелени площи, които не се поддържат задоволително. Проектът предвижда да се засадят цветя в междублоковите пространства.

По време на специализираното изложение „Цветна София”, което се проведе за първи път, беше направено дарение в полза на общината на стойност 5 000 лева за засаждането на 3500 цветя. Избраната площ е мостът на влюбените, който се намира в центъра на града и е предпочитано място за разходки.

По други 10 булеварда ще бъдат засадени общо 96 хил. цветя, което се прави за първи път в София. В паркове и градини се засаждат всяка година още около 200 000. Те са част от дарителската кампания на община София, в която се включват повече от 20 фирми.

 

РАВЕНДОСТЪП

 

Правителството представи изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания. Изводът е : все още има ограничения за придвижване в градовете на хората в неравностойно положение. В 51 % от общините е осигурен достъп до спортните зали и обектите на културата.През миналата година в 9 сгради на културни институти от национално значение е осигурен пълен достъп за хора с увреждания и в 30 сгради достъпът е частичен. Разпределени са 3 милиона лева за 925 читалища за реконструкция с цел осигуряване на достъпна среда. Това е направено и в 238 училища, детски градини или други образователни звена. Докладът на Правителството посочва, че са разкрити 17 нови дневни центъра за деца с увреждания, като интегрираното обучение обхваща 8551 деца или с 1200 повече в сравнение с предходната учебна година.

 

СОФИЯМОЖЕ ДА Е КАТО РИМ И АТИНА

 

Амбицията на кмета на община София г-жа Йорданка Фандъкова е древната история на града да стане видна за всички чрез разкриването на археологически и исторически забележителности в центъра на столицата. Изграждането на линия на метрото откри римски терми и амфитеатър, датирани от около II – III век и с размерите на Колизеума в Рим. Съвместно между общината и министерство на културата има проект останките от антична Сердика да бъдат оформени като подземен град с улици и основи на сгради на площ 16,5 дка. На мястото, където е минавал главният римски път «Виа Принципалис» ще има магазини, кафенета и ресторанти. Централно място във възстановената антична Сердика ще е площад със сцена, където ще могат да се организират концерти и театрални представления. Частта от археологическото пространство, което се намира между сградите на Президенството и Министерския съвет ще бъде покрита със стъклен купол, с размери 22 на 65 метра. Пространството около него ще е аранжирано с цветя, алеи и художествено осветление.

 

САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩА

 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага промени в Закона за етажната собственост, които целят създаването на фонд за саниране на сгради. Предвижда се средствата да се събират като част от данъците върху недвижимите имоти постъпват във фонда. Другите приходи да са от средства при продажбата на конфискувани имоти, придобити по престъпен начин и от държавния бюджет. С промените в Закона се разрешава да се създават и общински фондове. Ролята на държавата е да създаде правилаи да определи условията, при които да се създадат и функционират тези фондове. Опитът на Германия и Холандия показва, че доброто решение в тази област е дейността да премине от държавата в други организации.

До този момент България няма с какво да се представи в областта на жилищната политика. Единствено беше изпълнен съвместен проект с организацията към ООН ПРООН за изграждане на ромски жилища. За тази и следващата година се предвижда по Оперативна програма «Регионално развитие»да бъдат отпуснати 40 милиона евро за обновяване на стари жилища. Статистиката на министерството показва, че в страната има 707 000 панелни жилища, в които живеят 1,8 милиона български граждани.

 

ГРАДСКАТАСРЕДАСНОВОБЛИК

 

Община София проведе конкурс за пълен набор от елементи на градската среда. Предложените проекти включват спирки на градския транспорт, павилиони за продажба на билети и вестници, информационни табла и рекламни пана.

В конкурса участват 48 екипа от архитекти и дизайнери. Комисията от експерти отличи като най-успешни 15 предложения. Предпочитани материали са слепени листове от стъкло и метал. Победителите в конкурса получиха парични награди от 10 хил. до 15 хил. лева. Според главния архитект на София г-н Петър Диков няма да се допусне естетически хаос. Елементите с различен дизайн няма да се поставят на едно място. Обществен съвет ще преценява, кой вид съоръжение, къде да бъде монтиран. Предстои да се реши, как да се произведат новите съоръжения. Единият вариант е общината сама да финансира изработването на обектите и след това да ги отдава под наем. Другият е да се търси публично-частно партньорство.

 

НОВИ БИЗНЕС СГРАДИВЦЕНТЪРАНАСОФИЯ

 

На площад Македония в центъра на София се изграждат два нови небостъргача, според критериите на строителството в България. В непосредствена близост до тях се намира от 32 години88 метровата сграда на профсъюзите. Те ще бъдат с височина 106,9 м и 74,5 м. Градоустройственият план на София, разработен още през 60-те години на миналия век, предвижда на това място да има група високоетажни сгради.

Бизнес център Сити тауър е с 20 надземни етажа и 55 000 кв.мразгъната застроена площ. Проектът за втората сграда е внесен от инвеститора, италианската компания Терес холдинг, в община София с искане за разрешение за строеж.

Според главния архитект на София г-н Петър Диков общината има виждане да обособи два комплекса с бизнес центрове – високо строителство, които са разположени в различни части на града. Площад Македония е в идеалния център на града, а вторият обособен комплекс е в широкия център – на булевард Цариградско шосе. В него влизатЕвропейският търговски център, Мага парк и Полиграфическият бизнес център, в които до края на тази година ще се изградят 300 хил. кв.мофиси.

Информационният бюлетин на УРБАКТ II, издаден на български език.

 

URBACT е европейска програма за обмен и обучение с цел насърчаване на устойчивото градско развитие. Тя дава възможност на градовете да работят заедно в разработването на решения за големи градски предизвикателства, потвърждаваща ключовата роля, която играят , изправени пред все по-сложни обществени промени. URBACT помага на градовете да развият прагматични решения, които са нови и устойчиви, които интегрират икономически, социални и екологични измерения. Тя дава възможност на градовете да обменят добри идеи и политики, които са усвоени от практиката, между професионалисти, участващи в градската политика в цяла Европа. URBACT включва 255 градове в 29 държави и 5000 активни участници. URBACT е частично финансиран от Европейския съюз (Европейски фонд за регионално развитие).

ПАРТНЬОРСКИ ГРАДОВЕ  -  БЪЛГАРИЯ

 

ОБЩИНА ДОБРИЧ

Участва като партньор по проект  Active A.G.E. за социална адаптация на лица над 45 години. Срок на изпълнение : ноември 2008 - юни 2011.

За контакти : г-жа Геновева Друмева, тел.  600050

Линк : http://www.dobrich.bg

Участва като партньор по проект NODUS   за координиране на политиките за възстановяване в областта на регионалното и градско планиране. Срок на изпълнение : ноември 2008 - юни 2011.

За контакти : г-жа Елена Анастасова, тел. 601209

Линк : http://www.dobrich.bg 

 

ОБЩИНА ВАРНА

Участва като партньор по проект CTUR .

За контакти : г-н Петър Радушев Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ОБЩИНА БУРГАС

Участва като партньор по проект JOINING FORCES, в който са включени 8 европейски града (Лил - Франция; Брюксел - Белгия, Краков - Полша, Ферензе - Италия, Айндховен - Холандия, Бърно - Чехия, Севиля - Испания). Целта на проекта е да се изучат начините на управление и стратегиите, които се прилагат в градските райони и могат да спомогнат за справяне с предизвикателствата пред градовете по отношение на: конкурентноспособност, кохезия и устойчиво развитие.

За контакти : Ивелина Василева Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Линк : http://www.burgas.bg

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Участва като партньор по проект CONET

Участва като партньор по проект OPENCITIES

За контакти : г-жа Мариана Георгиева Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

ОБЩИНА ЯМБОЛ

Участва като партньор по проект CASH

 

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

Участва като партньор по проект URBANENERGY

 

ОБЩИНА БЕЛОВО

Участва като партньор по проект RegGov

За контакти : г-жа Ивелина Вълева Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Лидерство 2014

Лидерство 2014

Конференции

Февруари 2012

Ноември 2011

Септември 2011

Межд. сътрудничество

Межд. сътрудничество

Видео