Проектът MESAP се приближава към своята "втора“  транснационална среща 
в Лондон, Великобритания на 29 и 30 юли 2016 г.  Основната цел на срещата 

ще бъде:

 

§ актуализация на дейностите на  партньорите
§ развитие на проекта досега

§ преглед на интелектуалните Резултати
§ Успешното  обучение на младежки представители от България, Англия и 
Турция на тема: Предприемчиви младежки практики – пилотно обучение за 
младежи в Адана, Турция през януари 2016
§ Доставка на местни умения по проекта Enterprise умения и социално действие
във всяка страна партньор
§ Подготовка за цифровизация на Enterprise младежки обмен в обществен 
център с международно участие на представители от Турция, Англия и 
България, 
в София, от 6-ти до 12-ти септември 2016 г.  

Проектът MESAP с партньори : Asfar - Великобритания, Университет Чукурова - 
Турция и НАОСБ организират местни/ вътрешни  обучения за младежи от с
ъответната страна партньор по предприемачество и социални дейности в 
рамките насобствените си общности, между юни и август 2016.

 

НАОСБ завърши своето обучение на 13 и 14 юни в град Поморие. За да се 
разбере как се приближи това обучение НАОСБ представя кратка актуализация 
на какво се е случило по време на дейността:

Какво е обучението?
Проект MESAP местно обучение: Младежки предприемачески  умения и 
социални дейности 

Къде / кога се провежда?
Обучението се проведе в морския град Поморие, на 13 и 14 юни 2016.

Колко млади хора са участвали?
10 младежи от цялата страна.

Какво научиха?
Те са обучени по темите:

-основи на предприемачеството
-роля на предприемачеството
-предприемачески умения
-цел на плана за предприемачество
-план на предприемачеството
-основни решения за публично-частно партньорство
-основни  решения и рамка за ПЧП
-възможности  на ПЧП
-елементи на ПЧП

 

Каква обратна връзка взехте от младите хора?
Младите хора попълниха въпросници, за да се получи обратна връзка от 
обучението.

Върху какъв тип предприятия /социални дейности младите хора  имат 
идея  да се фокусират?
Младите хора изразяват своите идеи за развитие в областта на:

а) здравеопазване;
б) образование;
в) култура;
г) спорт, почивка и туризъм;
д) социално подпомагане, социални жилища и общежития.

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Лидерство 2014

Лидерство 2014

Конференции

Февруари 2012

Ноември 2011

Септември 2011

Межд. сътрудничество

Межд. сътрудничество

Видео