СЕМИНАРИ

СЕМИНАР
ПОСЛЕДНИ ПРОМЕНИ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
8  декември  2011 г. в гр. СОФИЯ

/Програма/АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРСТВО
РЕГИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБУЧИТЕЛИ 
ИСТАНБУЛ
18-20 АПРИЛ 2011

/Програма/

Проектът
"Интеграция на жени чрез изграждане на
международна мрежа за занаяти"
 /WI-CaN/ 
Получи одобрението на Европейската Комисия.

/Повече информация/

Кръгла маса "Етапи в процеса на децантрализация в България."

/Програма/

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Лидерство 2014

Лидерство 2014

Конференции

Февруари 2012

Ноември 2011

Септември 2011

Межд. сътрудничество

Межд. сътрудничество

Видео