Четвърта международна конференция 2009

Трета международна конференция 2008

 

Втора международна конференция 2007

Първа международна конференция 2006

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Лидерство 2014

Лидерство 2014

Конференции

Февруари 2012

Ноември 2011

Септември 2011

Межд. сътрудничество

Межд. сътрудничество

Видео