Планирани съвместни мероприятия  с
Hanns-Seidel-Stiftung през 2012

 

І.   3 семинара BG-MKD

- февруари, Сандански

- май, Скопие

- септември, Банско

 

ІІ.  2 семинара „Противодействие на корупцията”

- юли, на морето (за участниците от източна България)

- ноември, София (за участниците от западна България)

 

ІІІ. 1 конференция

- Международна конференция, септември, София

 

IV. 2 семинара „Лидерство и нов мениджмънт в управлението на местно ниво”

- март /3-ти модул/ със Съвета на Европа

/1-ви модул/ с представители от България

- април /1-ви модул/,Скопие за представители от Македония

- юни /2-ри модул/, Созопол за представители от България

- октомври /2-ри модул/, Кюстендил за представители от Македония

 

V. 2 кръгли маси „Европейското разбиране за лобизъм”

- май, Скопие /с участие на народни представители, кметове/

- октомври, София /с участие на народни представители, евродепутати/

 

VI. Публично-частно партньорство /дискусия/  - февруари, София

 

VII. Българо-сръбски семинар, септември, Вършец

 

София, 08.11.2011

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Лидерство 2014

Лидерство 2014

Конференции

Февруари 2012

Ноември 2011

Септември 2011

Межд. сътрудничество

Межд. сътрудничество

Видео