Планирани съвместни мероприятия с
Hanns-Seidel-Stiftung през 2011 г.

 

І.   3 семинара BG-MKD

- март, Сандански

- юни, Скопие

- септември /октомври/, Сандански

 

ІІ.  2 семинара „Противодействие на корупцията”

- юли, на морето (за участниците от източна България)

- ноември, София (за участниците от западна България)

 

ІІІ. 1 конференция

- Международна конференция, септември, София

 

IV. 2 семинара „Лидерство и нов мениджмънт в управлението на местно ниво” 

- април /Боровец/ за представители от Южна България

- октомври /София/ за представители от Западна България

 

V. 2 кръгли маси „Европейското разбиране за лобизъм”

- февруари /с участие на народни представители, евродепутати/

- октомври /с участие на народни представители, евродепутати/

 

София, 10.11.2010

 

 

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Лидерство 2014

Лидерство 2014

Конференции

Февруари 2012

Ноември 2011

Септември 2011

Межд. сътрудничество

Межд. сътрудничество

Видео