„Националната асоциация на общинските служители в България” продължава да развива своята дейност в страната в две основни направления :

  • - организиране и провеждане на обучителни семинари в областите : противодействие на корупцията от страна на местната власт и засилване на гражданския контрол върху централната и местна администрацията;
  • - организиране и провеждане на кръгла маса по темата за засилване на децентрализацията в България и провеждане на годишната международна конференция „Европейският град – градоустройство и архитектура, сигурност и финанси”;

В края на 2009 година НАОСБ стана съучредител, заедно с 26 граждански сдружения от цялата страна, на организация наречена „Обединени сдружения за граждански контрол”. Целта е с експертния потенциал на отделните структури да се упражнява контрол върху дейностите: обществени поръчки и концесии и тяхното последващо изпълнение. Към настоящия момент има подписан Меморандум за партньорство с Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тази дейност предстои да се развива през 2010 година.

Другото определящо направление на партньорство е международното сътрудничество и разработването на съвместни проекти с организации от цяла Европа. В тази област продължават традиционно добрите взаимоотношения с Правителството на Автономна област Валенсия и Фондация Област Валенсия – Европейски регион, както и с Правителството на Виена и община Виена.

През настоящата година се отделя съществено място на взаимоотношенията със сходни организации от Македония, и за провеждането на съвместни обучителни семинари за възможностите за съвместни проекти по Европейски програми.

През 2010 са планирани посещения на годишните конференции на нашите партньорски организации от САЩ и Израел, както и засилване на партньорството с неправителствени организации от Нидерландия, Италия, Чехия и Испания.

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Лидерство 2014

Лидерство 2014

Конференции

Февруари 2012

Ноември 2011

Септември 2011

Межд. сътрудничество

Межд. сътрудничество

Видео