• да осигури институционална среда за формиране на ефективни обществени политики за добро управление, спазване на основните права и свободи и активна роля на България в европейските интеграционни процеси;

 • да инициира и подкрепя институционалните реформи в страната в областта на правосъдието и вътрешния ред;

 • да съдейства за институционалното и организационното укрепване на нестопанския сектор в България;

 • да осъществява мониторинг и оценява риска за функционирането на институциите и принципите на демокрацията

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Лидерство 2014

Лидерство 2014

Конференции

Февруари 2012

Ноември 2011

Септември 2011

Межд. сътрудничество

Межд. сътрудничество

Видео