Националната Асоциация на Общинските Служители в България (НАОСБ) е професионално сдружение с нестопанска цел, учредено през месец юли 2005 година в София. Идеята за създаването и целите са взаимствани от Международния Институт на Общински Служители (МИОС), основан в САЩ през 1947 година. Опитът на тази международна организация , която наброява над 10 400 членове от САЩ, Канада, Холандия, Англия, Португалия, Белгия, Австралия, както и страни от Южна Америка и Африка, се предава в нашата страна чрез постоянните контакти на представители на двете организации, което стана възможно след подписаното споразумение между НАОСБ и МИОС.

 

НАОСБ има за цел да подпомага продължаващото обучение и квалификация на общинските служители в България чрез провеждането на семинари, конференции, обмяна на опит, информационна и справочна дейност, като участва в национални и международни програми и проекти.

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Конференция 2017

Лидерство 2014

Лидерство 2014

Конференции

Февруари 2012

Ноември 2011

Септември 2011

Межд. сътрудничество

Межд. сътрудничество

Видео